Regułowo-modelowe systemy ekspertowe rmse

Strona główna Nowa książka - Kup teraz rmse_ED.chm rmse_RD.chm rmse_EN.chm rmse_EN.chm Programy, prezentacje i książki


 Witamy w świecie systemów ekspertowych
profesora Antoniego Niederlińskiego


   English version

Zapraszamy do:

 • pobrania plików z programami edukacyjnych wersji skorupowych systemów ekspertowych,
 • zapoznania się z elektroniczną dokumentacją tych programów w postaci plików chm o nazwach Książka_ED, Książka_RD, Książka_EN i Książka_RN. Opisy należy otworzyć za pomocą WINDOWS\hh.exe.
 • darmowego załadowania PDF-u II wydania książki A. Niederliński "Regułowo-modelowe systemy ekspertowe rmse", 2013
 • darmowego załadowania PDF-ów czterech prezentacji regułowo-modelowych systemów ekspertowych rmse,
 • zakupienia najnowszego wydania (2013) książki "Regułowo-modelowe systemy ekspertowe rmse".
 • darmowego załadowania PDF-u II wydania najnowszej książki A. Niederliński "Systemy ekspertowe dla automatyzacji zarządzania", 2017
 • zakupienia II wydania najnowszej książki A. Niederliński "Systemy ekspertowe dla automatyzacji zarządzania", 2017

   
  Prof. zw. dr hab. inż. Antoni Niederliński  antoni.niederlinski@ue.katowice.pl  pracuje w Katedrze Inżynierii Wiedzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Przez wiele lat zajmował się w Instytucie Automatyki Politechniki Sląskiej problemami automatycznej regulacji. Do jego ważniejszych osiągnięć na tym polu należy opracowanie miary interakcji w obiektach wielowejściowych/wielowyjściowych (znanego w literaturze pod nazwą "Niederlinski Index") i uogólnienie zasad Zieglera-Nicholsa strojenia regulatorów dla przypadku regulatorów wielowymiarowych. Jest autorem następujących książek:

 • "Układy wielowymiarowe automatyki" WNT 1974
 • 2-tomowe "Systemy cyfrowe automatyki przemysłowej" WNT 1977
 • "Systemy i sterowanie. Wstęp do automatyki i cybernetyki technicznej" PWN 1983
 • 2-tomowe "Systemy komputerowe automatyki przemysłowej" WNT 1984, 1985
 • "Mikroprocesory-mikrokomputery-mikrosystemy" WSP, cztery wydania w latach 1978-1987
 • "Regułowe systemy ekspertowe" PKJS 2000
 • "Regulacja adaptacyjna" PWN 1995 - współautorzy J.Mościński i Z.Ogonowski
 • "Multi-Edip. Analizator wielowymiarowych sygnałów i obiektów" Pol.Sl. 1997 - współautorzy J.Kasprzyk i J.Figwer
 • "Regułowo-modelowe systemy ekspertowe rmse" PKJS 2006, 2013
 • "rmes Rule- and Model-Based Expert Systems" PKJS 2008, 2011
 • "Programowanie w logice z ograniczeniami. Łagodne wprowadzenie dla platformy ECLiPSe" PKJS 2010, 2012, 2014
 • "A Quick and Gentle Guide to Constraint Logic Programming via ECLiPSe" PKJS 2011
 • "A Gentle Guide to Constraint Logic Programming via ECLiPSe" PKJS 2014
 • "Systemy ekspertowe dla automatyzacji zarządzania" PKJS 2015, 2017
Od blisko czterdziestu lat przedmiotem jego zainteresowań naukowych są systemy ekspertowe i programowanie w logice z ograniczeniami.

   
  To jest okładka II wydania ksiażki: Antoni Niederliński, "Regułowo-Modelowe Systemy Ekspertowe" PKJS, Gliwice 2013, 740 stron. PDF książki jest darmowo ładowalny z niniejszej witryny. Książka zawiera:

 • przystępny wykład podstaw systemów ekspertowych,
 • przystępne wprowadzenie w technikę pisania baz wiedzy dla systemów ekspertowych rmse elementarnych dokładnych, rozwiniętych dokładnych, elementarnych niepewnych i rozwiniętych niepewnych,
 • przystępne wprowadzenie w technikę modelowania niepewności za pomocą zmodyfikowanej stanfordzkiej algebry współczynników niepewności,
 • dużą liczbę szczegółowo udokumentowanych wnioskowań dla realistycznych baz wiedzy.

   
  To jest okładka II wydania najnowszej ksiażki: Antoni Niederliński, "Systemy ekspertowe dla automatyzacji zarządzania" PKJS, Gliwice 2017, 716 stron. PDF książki jest darmowo ładowalny z niniejszej witryny. Książka przedstawia zastosowanie regułowo-modelowych systemów ekspertowych rmse_ED i rmse_RD dla automatycznego podejmowania decyzji w szeroko rozumianym obszarze zarządzania. Aby umożliwić podejmowanie bardziej racjonalnych decyzji wprowadzono i zastosowano pojęcie oceny dla zmiennych logicznych. Książka zawiera:

 • zmodyfikowany wykład podstaw systemów ekspertowych,
 • przystępne wprowadzenie w technikę pisania baz wiedzy dla systemów ekspertowych rmse elementarnych dokładnych i rozwiniętych dokładnych dla aplikacji związanych z automatyzacją zarządzania,
 • przystępne wprowadzenie w technikę modelowania ukrytego niedeterminizmu za pomocą systemu ocen,
 • dużą liczbę szczegółowo udokumentowanych wnioskowań dla realistycznych baz wiedzy.
 

Słowa kojarozne ze stroną: systemy ekspertowe, system ekspertowy, reguły biznesowe, współczynniki pewności